| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


همایش ملی بیماریهای گوارش ،کبد وتغذیه کودکان

همایش بيماريهای گوارش، کبد و تغذیه کودکان توسط دانشکده علوم پزشکی علی ابن‌ابیطالب (ع) دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد و مدیریت درمان تامین اجتماعی یزد برگزار می‌گردد.


ادامه مطلب1393/07/14

صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر