صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

Email:pedgastro@iauyazd.ac.ir
تلفن ثابت:8211388-0351
همراه مدیریت سایت:09136728992
همراه دبیرعلمی همایش:09133570192
همراه روابط عمومی:09159645243